Thể LoạI: Tiểu Thuyết

Stephenie Meyer cuối cùng cũng thả mặt trời lúc nửa đêm

Melek Ozcelik

Stephanie Meyer chuẩn bị phát hành một cuốn tiểu thuyết mới 'Midnight Sun' trong bộ truyện; mặc dù nó không nhất thiết phải kể một câu chuyện hoàn toàn mới.



ĐọC Thêm